מועצת התלמידים זוכה לשבחים על פעילותה

מועצת התלמידים זוכה לשבחים על פעילותה

השבוע התקיימה ועדה מחוזית לבחינת תקינות מועצת התלמידים למנהיגות ייצוגית עם חזון של מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, אשר בחנה את פעילות מועצות התלמידים בבתי הספר השונים בעיר.

הועדה המורכבת ממפקחי משרד החינוך – מנהל חברה ונוער, בחנה את הקריטריונים ותנאי הסף בכל בית ספר תוך דגש על בדיקת קיום  פעילויות בית ספריות בנושאי יוזמות, מעורבות חברתית, התנדבות בקהילה, חיבור למועצה ועידוד זהות קהילתית ולאומית.

שוב, כמידי שנה, נציגי מועצת התלמידים של חטיבה ב', הרשימו את חברי ועדת התקינות כאשר הציגו בפניה את פועלם לאורך השנה והביאו כבוד לבית הספר.   כמו כן חולקו תעודות אות התקינות, המעידות על עמידה בתקנון המועצות ועל התנהלות העומדת בכל הקריטריונים.

תודה רבה למירי ליכטנברג על הובלת המועצה, ולתלמידים על פעילותם העניפה.

כניסה למערכת