פרויקטים בית ספריים

תוכניות לימודים ייחודיות והעשרה

תכניות לימודים והעשרה הניתנות בנוסף ללימודים הרגילים:

מצוינות

טיפוח מצוינות וחשיבה מתמטית, תוך התמקדות בהעשרה והעמקה בתכנית הלימודים, ובמגמה לעורר מוטיבציה ולהוביל למסלול מקסימאלי של בגרות. התכנית מתקיימת בשיתוף המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון.

מיצוי

קידום תלמידים במתמטיקה באמצעות דרכי הוראה התורמות להעלאת המוטיבציה ושיפור ההישגים. התכנית מתקיימת בשיתוף המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון.

כוח אדם טכנולוגי

קידום תלמידי שכבת ט' במתמטיקה בעזרת סטודנטים מצטיינים בטכניון.

פרויקט הכשרת עמיתים במתמטיקה

תלמידים מצטיינים במתמטיקה מלמדים תלמידים בשכבה, בהנחיית המורים למתמטיקה.

תגבורים ושעות פרטניות

שיעורי תגבור ושעות פרטניות הניתנים לקבוצות קטנות של תלמידים בהמשך ליום הלימודים, במקצועות השונים.

מיל"ת

[מסגרות יום לימודיות תוספתיות] מרכז הישגים: תמיכה לימודית בהמשך יום הלימודים במקצועות מתמטיקה, אנגלית, לשון, וריכוז. במסגרת זו מוגשת גם ארוחה חמה.

פרויקט עזריאלי

פרויקט לימודי- חברתי שנועד לצמצם פערים במתמטיקה, אנגלית ושפת אם.

אל"ה

[איתור, למידה, הצלחה] – למידה מטרימה של תלמידים בעלי פערים לימודיים בקבוצות קטנות, על מנת לקדמם במקצועות רבי המלל.

מל"א

[מרחב למידה אחר] – קידום תלמידים והשלמת פערים . בשיתוף הרשות ואגף שח"ר במשרד החינוך.

"פעמונים"

פרויקט העצמה מדעית וטכנולוגית לנוער שוחר ידע ומדע, בשיתוף מכון רפא"ל והרשות המקומית. מפגשי העשרה בהנחיית מדענים מרפא"ל , במהלכם נחשפים תלמידים משכבת ח' לנושאים בתחומי הכימיה, הפיסיקה והטכנולוגיה.

" מדעי המחשב בקהילה"

בשיתוף החוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. חשיפת תלמידים לחשיבה מדעית ורעיונות מתחום מדעי המחשב.

"MIND THE GAP"

העצמה נשית

בשיתוף חברת GOOGLE , השתתפות בפרויקט ייחודי לעידוד נערות לבחור בלימודי מדעי המחשב כמקצוע, העצמה נשית, מנהיגות ועמידה מול קהל.

מרכז למידה רב תחומי

70”פנים חלומות ומעשים", מרכז למידה רב תחומי בהוראת עמיתים. במסגרת היוזמה פותחו פעילויות בעשרה תחומי דעת הכוללות פעילות מטרימה בכיתות ופעילות שיא במרכז למידה.

"נאמני זיכרון שואה"

בשיתוף מכון "אייבשיץ" חיפה ללמוד וחקר השואה.

פל"א- פעילות לימודית אחרת

 

ספייס-פרויקט לאומי

מטרת שתי התוכניות היא לסייע בשילוב אוכלוסיות העולים , לתת מענה לימודי במקצועות הליבה (מתמטיקה ואנגלית), וזאת על מנת לשפר את הישגי התלמידים ללוות אותם עד סיום הלימודים ולהשיג תעודת בגרות.

 

 

 

 

 

כניסה למערכת